Sissejuhtus süstemoloogiasse.

 

Süstemoloogia sai eluõiguse varsti peale mu suurte arvude teooria sündi.

Vajadus lahendada suurte arvude probleem, tõstatus peale 4 aastast süvendatud tegelemist numeroloogiaga.

Ühel hetkel adusin, et vaatamata väärtuslikule mida antud distsipliin endast kätkeb > on mõnes mõttes siiski tegemist pelgalt teekonnaga numeroloogilisel "umbtänaval".

  

Vajadusele pääseda umbteelt, vihjas ka nn. meisternumbrite 11 ja 22 kasutamine. Tahan juhtida mõtlemisvõimeliste tähelepanu asjaolule, et üheksandsüsteemis – mida kasutame numeroloogia baassüsteemina, on koos nulliga kokku täpselt 10 liiget ja neist viimane on 9

Soovides tegeleda asjaga tõsiselt ja ainult korrastatud süsteemide kaudu, peame loobuma võõrelementidest, mis imporditud paralleelsüsteemidest ning topitud meelevaldselt numeroloogia raamidesse. Meisterumbreid peaks aga vaatlema ainult süsteemides – millistes nende tegelik koht.  

 

Loomulikult võib tuua numeroloogiassegi sisse paralleelsüsteemide liikmeid - kuid sellisel juhul me peaksime numeroloogia asemel rääkime pigem numerofiiliast või lausa numeromaagiast. Ometi oleks aga mõistlikum, hoida nö. moos eraldi ja kärbsed eraldi. Vaevalt, et arukas inimene hoiaks nii moosi kui moosi ühes ja samas purgis.

  

Mind ahistas numeroloogilise võtme ehk ristsumma rakendamine - mis küll töötas ning töötab ka siiani, aga selle lihtsus on osutunud ka püüniseks, millest pole suurt proovitudki väljapääsu otsida. Paljudele "tegijatele" naib sellestki piskust oma igapäevase leiva teenimiseks piisava.. Igat masti maagid, kuulutajad, ennustajad ei tea ja vaevalt et tahvadki teadae namat – milleks taolised vaimsed distsipliinid eksisteerivad. See aga ei puutu hetkel asjasse... :)

 

Ühesõnaga - ma ei suutnud kohe kuidagi leppida olukorraga, et 15=1+5=6; 24=2+4=6 ning 51=5+1 = 6;

ja 915=9+1+5=15=1+5=6; 1104=1+1+0+4=6, 180123=1+8+0+1+2+3=15=1+5=6 ja nii muudkui edasi...

 

Nõnda siis seisingi ühtäkki üle nelja aasta kestnud numeroloogia harrastamist dilemma ees >> mis vajas senisest teistsugusemat lähenemisviisi ja universaalset võtit – võtit, millega oleks võimalik läheneda uuel moel kõikidele suurtele arvude, mis tuimalt - ikka ja aina number kuueks taandusid.

 

Kuigi lahendus saabus 1983 aastal fantastilise  ja väga omapärase unenäona, kulus ometi suurema selguseni jõudmiseks veel mitmeid aastaid uneõpinguid ja mõtteponnistusi. Nii  saingi viimaks maha uue distsipliiniga, mille ma nimetasin süstemoloogiaks. Sellest ajast alates, olen praktiliselt iga päev tegelenud ainesse puutuva avastamise, kontrollimise, kogumise ja siis selle ühtsesse suurde mosaiiki paigutamisega.

 

 Süstemoloogilisest võtmest

Küllap on nii mõnedki agaramad huvilised püüdnud leida oma universaalset muukrauda - millega võimalik läheneda kõikidele tuntud ja veel tundmatutele süsteemidele korraga. Küllap on mõni selle juba ka leidnud, ehk jõudnud oma avastusretkedel millegi muu põneva või lausa põhjapanevani ja hoiab testimise põhjusel seda vaka all – nagu seda mingai olen nüüdseks juba kõvasti üle veerand sajandi teinud.

 

Avaldan siis nüüd lõpuks ka oma võtme - millega olen võimeline lahti muukim kõikvõimalikke arvsuhteid

ja ülisuuri numbreid. Asi on tegelikult imelihtne, nii lihtne, et paneb hämmeldusest lausa pead vangutama.

 

Unustagem tänasest numeroloogilene võti, mis seisneb ristsumma võtmises. See on küll mugav, ent samas kasutatav ainult kumnendsüsteemile lähenemiseks numeroloogias > 15 = 6, kuna 1 + 5 = 6 ja 114 = 6 ning nii võrduvad 6-ga ka 123; 132, 240; 348 Ometi on kõikidel esitatud numbritel veel hulgaliselt muidki vasteid kui pelgalt 6 ja neid - ernevatest süsteemidest saadud vastei ei tohi kokku soustida - vaid paraleelselselt koos teistega tõlgendada....


Lahkudes numeroloogiliselt „umbteelt“. võime sama arvude kombinatsiooni vaadelda ka kümnendsüsteemi kõrval veel väga paljudes teistes süsteemides > nagu zodiaaksüsteemis – 12’nd, Taroti e. 21’nd süsteemis, ruunide e. 25’nd süsteemis kuni misiganes süsteemini välja, kuigi tuntuimatest süsteemidest viimane võiks olla 64’nd süsteem, millele leidub I’CHING’i näol ka tõhus materjal tõlgendamiseks.

Süstemoloogias kasutatav võti seisneb – teatava arvkoosluse jagamises valitava süsteemi numbriga ning jääk ongi vastuseks.Valides näiteks uuritavaks numbriks eelmainitud 348 ja süsteemiks Tarotsüsteemi, siis jagame 348/21-ga, saame vastuseks 15 täisringi jäägiga 12 ning see ongi otsitavaks vastuseks Tarotsüsteemis = XII kaart POODU. Kümnendsüsteemis on aga vastus ikkagi 6, sest kui jagame 348 üheksaga – saame vastuseks 38 täisringi ning jääk = 6

 

Võrreldes ristsumma võtmisega - võib selline arvutusmeetod esialgu ehk raskepärane tunduda, ent mina teen seda kõike juba ammuilma peast ja küllap saad harjutades ka Sina sellega hakkama.

 

Muidugi ei seisne süstemoloogia pelgalt süstemoloogilise võtme kasutamises, vaid mängu tulevad lisaks veel  pöördsfääri numbrid, oskus koostada isiku sünnikaarti või mõiste analüüsimiseks kootatavat kaarti ning üsna palju muudki, mida süstemoloogiaga tegelemiseks möödapääsmatult vajame. Seda kõike saan ma aga jagama õppuritele, kellele ei piisa numeroloogilise „algkooli“ teadmistest ja kes valmis > minema oluliselt kaugemale.


NB! Vaata ka teateid ja uudiseid avalehe alamrubriikides.