Biblioteek, fonoteek ja videoteek - on rubriigid, mille sisu kujuneb minu vaimsete otsingute ja pika elukogemuse kvintessentsina. 

Teabefondi idee - lingikogu näol, idanes juba ammuilma, ent alati tuli olulisemat vahele ja asi jäi ikka millegi taha toppama. Nüüd aga ilmnes täiesti ootamatult, et kõik pakilisemad tegemised on tehtud ja arusaamatud takistusedki nagu nõiaväel eemaldatud.

 

Leidsingi siis, et aeg on küps...

 

Esmapilgul võib ehk tunduda mõttetuna - juba niigi avaliku teabe dubleerimine.

Lähtudes aga kõikvõimalike infoallikate paljususest, inimesi kollitavast kroonilisest ajanappusest ja noorte valgusolendite vähesest kogemusest -  otsustasin selle ammuse mõtte ikkagi teostada.

 

Biblioteek, fonoteek ja videoteek koondavad endasse kriitilise massi teavet, mis läbinud mitmeid tuleproove ja filtreid – ikka selleks, et teeleasujal oleks kergem leida kätte oma vaimse rännaku teeots ja sealt edasisuunavad verstapostid.

 

Teabefondist võid leida ka esmapilgul asjasse mittepuutuvaid - ja isegi vasturääkivusi sisaldavaid linke, ent ärgem laskem end sellest heidutada. Kõik lisatu, on seal teadliku ning sihipärase valiku tulemusena.

 

NB!Jälgi ka teateid ning uudiseid - avalehe alamrubriigis.