2017.a. täisõigustesse astunud TeadvusTeaduste ajastust.

.

On õpetajaid, gurusid ja teisi, kes panustavad mineviku, oleviku või hoopis tuleviku teadmiste levitamisesse. Nii sain minagi 2012 aastal suunamise > hakata ärksamaid valgusolendeid e. inimesi > TeadvusTeaduste ajastu äratustegevusele kaasama.

Ajastu nime, sain ma nägemuslikus seisundis. Uue ajastu nimetus, avab üsnagi tabavalt 2017.aastal täisõigustesse astunud ajastu olemuse. Sellest täpsemalt - aga juba minu koolitustel ja õpitubades.

 

Tulin mainitud 2017 aastaga välja juba siis > kui asumi Maa meie tasandil, veel mitte keegi ei pajatanud sel teemal avalikult - rääkimata siis veel kirjutamisest või videote tootmisest Siis oli vast aasta 1995.  Tõin selle sõnumi inimesteni Vormsi saarel ning nõnda olen antud teemal, tänaseni siin-seal tasahilju säutsunud... 

 

Lühidalt öeldes, on toimumas murrang > mis võib tuua inimrassile kaua oodatud vabanemise, orjandusliku elukorralduse ahelatest või lõpetab rassi > homosapiens eksistentsi - igatahes vähemalt asumi meie tasandil kindlasti.

 

Palju nämmutatud lugulaul > uute energiate vallandumisest, ei pea sugugi paika! Kõik energia liigid on pidelvalt olnud ja ainus, mis muutub, on inimkonna teadvuse tase. Seegi muutub aga üksikisendite kaupa, aga mitte üldise ärkamisena. Loomulikult ei räägi ma hetkel inimeste suundumuste ehk massvalikute muutustest, mida võb ka ekslikult pidada üleüldiseks ärkamieks.

 

Asum "Maa" kõikidel tasanditel – on läbi aegade olnud üsnagi palju ärksaid hingi ja nõnda saab edaspidigi olema. Samas meie tasandi äriunelm ning loomulikult eluline vajadus, püüab massidele dikteerida ühtsete mängureeglite olemasolu. Eks ärihaid ning neid teenindav-toitvad lapshinged, püüdlevadki selles suunas. Sama äriskeemi järgi, oleme ka kõik kuulutatud võrdseteks, mis samuti sulaselge ärihuvidest tulenev pooltõde. Me oleme kõik küll võrdsed, aga ainult oma Issanda palge ja -aujärje ees. Mõelge vaid, kuis võiks edeneda müük, teades, et oma hingearengult. pole me kaugeltki võrdsed! Esmalt tundub see lausa kohatuna - kui aga süveneme teemasse, mõistame kord kindlasti ka selle kaasuse õiglust ja otstarbekust...

 

2017.aastal täisõigustesse astunud – uus TeadvusTeaduste ajastu, toob meie rassile vabanemise orjapõlvest või ka hukatuse ja hävingu. Sellest hukatusest - ei päästa meid visionääride ideed poliitika, panganduse ja muu reformimisest. Orjaikke, saab murda vaid täieliku üleminekuga mittemasinlikule tootmisele. Inimkond aga saab 24. sajandi lõpust küpseks tootma kõik vajaliku - kasutades selleks vaid oma teadvust. Tegemist polegi mingi otsese tootmisega - pigem loomise aktiga... Selleks tuleb aga meil esmalt muuta me asumi karmabilanss positiivseks, Vastasel juhul ei loo me teadvuse abil vähimatki...

 

Nõnda siis kutsungi Sind ühinema TeadvusTeaduste Ajastu Kooskonna sõpradega, selleks et anda oma panus ja asetada nurgakivi uue ühiskonnakorralduse hoonele.

 

 Kokkuvõtteks tahan öelda, et tutvuge eri infoallikatega, ent otsige oma teel ka neid, kes ei päästa maailma, ega tee kõike altruismist, vaid pigem enda ja elu nimel - kuigi kuulata tasub loomulikult neid teisigi, sest teadupärast - lapse suu ei valeta vaid vassib...

Samas tuletan ka meelde fu-ki-do 2. postulaati: „Mida pole olnud, ei ole, ega saa ka kunagi tulema, sellest pole inimolendid võimelised undki nägema - rääkimata siis veel rääkimisest“ Seega käsitlevad kõik viimseni tõde, aga lõpptõde pole kahjuks või siis õnneks kellelgi. Isegi seesinane TARUK võib ju lüüa kirikus risti ette ja agaralt palvetada, aga kuidas ning mis eesmärgil – on küsimus!

 

Ma ei konkureeri sugugi nedega, kes panustavad kas mineviku või oleviku teadmiste levitamisesse - ma püüan tuua inimesteni tulevikumälestusi ja kutsun Sindki juba tänasest hakkama ühiselt looma meie lastelastele reaalset tulevikku ja nüüdsest sellesse ka panustama. Olen kaaslastega juba üle kolme aasta tagasi teinud algust. Liitu Sinagi ja saad teada asju, millest Sul polnud siiani õrna aimugi...

 

NB! Selgema pildi saad - lugedes sama menüüvaliku järgnmisigi artikleid ning heidad aegajalt ka pilgu menüüvalikule > TEATED