Kaitse_137.jpg

II tsükkel

Alates 28.detsembrist 2017.a käivitus 4 aastat kestnud ühimeditsioon-meelerännaku

WäeAken - II tsükkel. Osalema on oodatud kõik Uue Ajastu mõttelaadi ärganud isiksused.

Reeglid on samad, ainult osalejad pole seotud kohustusega regisereeruda, ega ka raporteerida

oma valmisolekut. Energeetiline värav avaneb osalejale automaatselt vastavuses ta valmisoleku

tasemele. Samuti ei toimu eelpuhastuse ajaks (21 minutiks) individuaalse püramiidimuusika

määramist (kanaldamist), vaid osaleja valib endale ise neist meeldivama :

http://www.crystalinks.com/12pyrthoth.html

Ometi on igal etapil kindel ühispüramiid ja mediteerimise

geograafiline piirkod, mis avaldatakse täiendavalt iga

paduneljapäevase ühismeditatsioon-meelerännaku eel

vastavas kuulutuses või selle kommentaaris.


 

WäeAken 2014-2017

Tasuta meelerännak TTA kooskonna sõpradele.

 

Üldine tutvustus:

2014 aasta algusest avaneb Sulle paduneljapäeviti igakuine WäeAken - mis on mõeldud kõikidele teel olijatele puhastavaks ja värskendavaks wäekümbluseks. Teelt eksinutele aga taashäälestumiseks. Ühtlasi - on see aga akna avanemise piirkonna ja selle asukate õnnistamiseks ning loomulikult energiavahetuseks -- olnu, oleva ja tulevase vahel...

Tegemist on 2017 aastal täisõigustesse astuva, TeadvusTeaduste Ajastu väljakutsega ja nimelt üleminekuga lõppeva "MehhaanikaTeaduste Ajastu" passiivselt osaduselt >> aktiivsele osalusele. Kümble eelpuhastununa ürgwäe voogudes ning eelmainitud energiavahetus saabki võimalikuks. Ainus, mida tuleb ühissoorituse ajal teha - on tegeleda mittetegemisega, ehk teisisõnu > peatada wäekümbluse ajaks (kuni 47 minutiks) dialoog nii maa- kui ka muuilmaga.

Nüüdsest pole Sul enam vaja oodata „tegijatelt“ järjekordset energialaksu > vaid Sa hakkad hoopis ise aina enam määrama oma elu pea kõikides selle ilmingutes. Loomulikult jätkub energiamanipulaatorite „viljakat“ tegevust veel pikaks ajaks, sest pole kuigi raske leida inimesi,  kes linnupojukeste kombel - avatud nokaga ootavad järjekordset palukest. Mida aeg edasi, seda enam aga hakkame mõistma toimuva reaalset olemust. Hakatakse taipama, et lae inimestesse energiat palju tahes, aga toitmise lõppedes, hakkab selle efekt hajuma ja viimaks kaob lõplikult. Nii jõutakse varem või hiljem äratundmisele, et ollakse senitundmatu narkomaania
– energianarkomaania ohvrid.

Selle mõistmiseni ei jõuta kaugeltki kohe, ent üha enam valgusolendeid on teavitustööl ja aina enam langeb seemet juba ka nö. viljakandvasse mulda. Kui aga keegi lubab Sind vabastada käesoleva elu õppetundidest (katsumustest), jääb juba Sinu otsustada – millise tee valid.

Seni aga puhastu 21 minuti jooksul, kümble koos meiega täielikus rahus ja Sa näed, et Sinu probleemid seavad end ise aja jooksul oma õigetele kohtadele. Samas aga ei maksa unustada, et mõnegagi meist on Suurel Sepal omad plaanid > milliseid me pole hektel lihtsalt suutelised veel mõistma. Sestap jäägu meid toetama USK, LOOTUS ja ARMASTUS või vähemastigi USALDUS, mis nende kolme vundamendiks...

NB!

Esimene etapp toimus -13.02.2014 Ukraina kohal.
Küsimused ja lisateave ainult telefonil: 53 458 771
Tavakõne hinnale mingeid teenustasusid ei lisandu

 

Tasub teada...

Eelnenud 33 kuu vältel, oleme märkamatult viinud läbi pikaajalist koolitusprogrammi, milles on vähem- või rohkem edukalt osalenud - 953 erinevat isikut. See on andnud meile võimaluse selekteerida parimaid osalejatest ja omistada neile WäeAkna meistri staatus. Selliseid on kogunenud juba kümneid. Nendega hakkame viima meie tasuta melerännakut > välja facebook'i ahtate ja ahistavate raamide vahelt. Sellega on juba algustki tehtud ja augustis 2016 on alustatud fb väliste gruppide koostamist. Nende uute gruppide juhtideks saavad aga olla just need parimad parimatest.

Kui siiani on ühtse grupi koosseis varieerunud iga etapi jooksul 100 kuni 178'ni > on fb välised gruoid vaid ühe divisioni suurused = 12 osalejat + mõned veel varuks ning osalema hakkavad need uued interaktiivsed grupid samaaegselt fb üldgrupiga. Ometi on see planeeritud etappidest alles teine - ja kaugeltki mitte viimane. Kolmandaks on kavandatud ka reaalsete live-gruppide loomine ja mõndagi muud - millest esialgu aga vara veel rääkida.

Tasub teada sedagi, et igal etapil saavad osalejad osalemise eest hinnangu ja nõnda kujuneb välja teatav infoahel - mis ilmestab osaleja aktiivsust või hoopis passiivsust. Sellest kõigest langetub aga otsus - kas osaleja saab taas kutse tasuta osalemiseks või tuleb tal kannida ja jukerdada oma rahakoti arvel, sest tasuta osalus on mõeldud ainuüksi neile, kes täidavad ilmvaidlematult kõike osalusjuhendis märgitut ja võtavad aegajaltki osa > minu õpitubadest ja koolitustest...

Kõige rohkem nn. miinuseid saab teenida - kui kutsutu ei soorita mingit valikut ning sooritades valiku > OSALEN - kaob lihtsalt uttu.

 

P.S.

Kuigi see esialgu veel enamikku ei kõneta > avan siiski WäeAkna peamise eesmärgi. Selleks on meie ASUM’it übritseva negatiivse karmafooni  puhastamine. Selleta pole aga mõeldav üleminek - seniselt orjanduslikult ühiskonnakorralduselt, "vabaajastu" teadvusloomele. Ainult täielik üleminek masinlikult tootmiselt kõiges - ka tarbitavate toiduainete ning muude toodete osas > teeb selle ainuvõimalikuks.

Peab veel mainima ka teatavaid kaasnähtusi – nagu osaleja:

 Tshakrate puhastus

Energiavälja süvapuhastus

Karma korrektsioon

Teadvuse ümberprofileeimine.

Ja veel väga palju muud, millest esialgu mõttetu rääkida

 

Muudatustest:

Muudatusi on 33 kuu jooskul olnud kaks korda - esmalt 2015 aasta juunis ja 2016 aasta juunis. Kui algselt oli meelerännak avalik üritus, millel said osaleda kõik soovijad ning mille etappide materjalidki olid avalikud, ehk nähtavad kõigile, siis 2016 juunist muutus asi privaatseteks > millel osalemine on võimalik ainult minu isikliku kutsega või sellekohase pöördumisega taas ainult minu poole...

Kui eelnenud 2 aasta jooksul jagasin hea osaluse eest tasuta Meisterkaarte, mis kasutatavad õppematerjalina ning annavad rahalist boonust osaledes minu korraldatavatel koolitustel, siis 2016 aastast saab neid aga juba ainult soetada.  Täpsem info minu koolitustel või nagu ikka ka telefonitsi.

 

Kaduneljapäevane järelkümblus:

Siis kui on wäelaine tagasiulatuv mõju (üldjuhul kaduneljapäeviti),

saad osaleda järelkümblusel. Seda juhul kui osalesid jooksva kuu

wäekümbluse peafaasis. Et järelkümblus on  täiesti individuaalne

ettevõtmine, oleneb tulemuski suuresti just panusest, mille andsid

käesoleva etapi peafaasis. Vältimaks võimalike vigade kordumist,

juhin tähelepanu üldistele -- ent üsna olulistele möödalaskmistele:

 

1. Alustades eelpuhastumist, ei lülituta koheselt muusikale, mis oli

wäekümbluse selle etapi peafaasis ühine.

2. Ei suhtuta puhastusprotsessi äärmise tõsidusega.

3. Ei peeta kinni eelpuhatumise toimingute järjestusest, ega ajalisest kestvusest, mis aga peaks kindlasti kestma laias laastus 21 minutit.

4. Unustatakse, et järelkümbluse ajal wäeakna avanemise piirkonnas mingeid järelõnnistamisi enam ei toimu. Õnnistame vaid kõiki planeedi asukaid ning meelerännakul WäeAken osalenud isikuid. Samas aga tuleks pöörata erilist tähelepanu nende õnnistamisele, kes pole mingitel põhjustel juba kuni kolmel viimasel korral osalenud.

5. Kogu järelkümbluse aja, võib kuvaril olla vaid pilt: „Vaim laskub vetele“ - või olgu siis kuvar lihtsalt välja lülitatud. Sel ajal ei tule muude piltide vaatamine kasuks.

6. Pingutatakse wäekümblusega üle. Protsessi kogukestvus olgu 21+11 kuni max. 68 minutit.

7. Lõpetades wäekümbluse, unustatakse esimese asjana tänada LOOJAT.

8. Peale wäeküblust jätkatakse toimuva vaatlemist endiselt silmaklappidega peas – ehk mingites konkreetsetes suundades. Nõnda me aga ei pruugigi pahatihti märgata muid positiivseid nihkeid enda ega ka meid ümbritsevate käekäigus.

 

P.S: Samas tahan lisada veel seda, et läbi tagasiulatuva wäelaine - võid järelkümbluse käigus vabaneda liigsetest pingetest, milliseid oled WA avamise hetkest alates endas jõuliselt ülesse paisutanud. Sinna hulka tuleb lugeda ka vabanemist (maandamist), kui oled mingil põhjusel jäänud wäekümbluse käigus kinni mõnele tunnetuslikule tasandile.

*

NB! Küsimused ja abi - nagu ikka telefonil.

 

Tüüpjuhend:

0_Vaim laskub vetele_563.jpg

Hei _ ´_Sina :) _ _  !

Loe postitust tähelepanelikult ja tee just täpselt nõnda. Isetegevuslik lähenemine võib Sind aga viia grupitaotlusest väljalangemiseni. Ometi ei pea Sa kartma eksimusi - tuleb ju ette!

 

Siin ongi Su juhend! Kui saad kõigest aru ja oled valmis – oma arvutipargi, muusikapalade ja hingeseisundi poolest, avaneb Sulle energeetiline värav täpselt kell 22:31.

Kui aga soovid liituda nendega, kes lisaks mediteerimisele vaid oma heaolu nimel, valmis ka tegelema Asumi ümber oleva negatiivse karma põletamisega, et võimaldada tulevastel põlvkondadel alates aastast 2390 üleminek reaalsele teadvusloomele - ehk üleminek seniselt orjanduslikult ühiskonnakorralduselt uuele vabaloome ühiskonnale, ootan Sinu valmisoleku kinnitust.

Valmisoleku kinnitamiseks on sõna „VALMIS“. Kirjuta see sõna oma kutsele vastuseks, sest ilma selleta ei saa ma kohe kuidagi registreerida Sind missioonil osalejaks, ehk teisisõnu Sind eliidiga liita, ega avada Sulle kõrgtasandi energeetilist väravat. Su valmisoleku kinnitust ootan alates neljapäeval kella 16-st kuni kella 21:00-ni.

Nii...

Sel neljapäeval, kella 22.31-st umbes 7 min. jooksul andesta kõigile ja kõigele, mis vaevab südant ning jätkuvalt meeles püsib.

* Kella 22:38-st umbes 7 min. jooksul palu ise andestust kõigilt ja kõigelt mis meenub.

* Umbes kella 22:45-st õnnista esmalt meie ASUM’i kõikidel tasanditel olevaid inimesi

ning olendeid. Teiseks saada oma õnnistus kõigile ja kõigele, kes/mis seekordse wäeakna piirkonnas. Sel korral - oleme wäeaknaga _ _ _ _ _ kohal. Kolmandaks õnnista neid, kes osalevad WäeAkna projektis. Palu ka nende eest, kes kuni 3 korda järjest ple osalenud.

 

NB! Soorita eelloetletu täpselt samas järjestuses kui kirjas. Tee seda lihtsalt oma sõnade ja tunnetega ning püüa jagada aega nii, et need 3 tegevust saaksid sooritatud ajavahemikus kell 22:31-22:52 Tõhusama tulemi saavutamiseks, on soovitatav - teha seda kõike häälega. Sellel korral toimetad Sa selle 21 minuti jooksul läbi muusikapala - püramiidilt  Nr. _ _(vaata kutselt)

 

 

Soovitav on liita selle 21 minuti jooksul - kogu südamesoojus muusikaga, kuid seda siiski väljalülitatud monitoriga, et mingid pildid või tekst ei tõmbaks tähelepanu põhitoimingult.

Muusikana kasuta kutses määratud püramiidide juurde kuuluvaid palasid. Vastava lingi leiad ürituse lehel olevast ülemisest (värskeimast) postitusest.

 

Peale isiklikku puhastumist lülitume kõik koos ühtse püramiidi sagedusalasse (läbi muusika) ja asume wäekümblusele. Sel ajal püüa hoiduda mõtetest – lihtsalt ole ja lase end algse wäe lainetel kanda. Lihtsalt ole - kiirates läbi enda ning avatud wäeakna. On oluline, et kiirgad koos kõigiga alateadvuse soovi negatiivse karma põletamiseks ning pole  sugugi tähtis – mil moel Sa seda täpselt teed - peaasi, et südames oleks rahu, soojus ning heaolu ja turvatunne.Kõik muu aga toimugu juba „Suure Sepa“ tahtel ja äranägemisel. Sel korral on meile kõigile ühistoimimiseks muusikapala püramiidilt Nr. _ _(vaata kutselt)

 

Esmakordselt võiksid vast piirduda 11 minutilise väekümblusega! Jäta muusika vaikselt mängima ja sea end ilusasti tuttu... :)

Uude päeva ärgates aga, ära unusta tänamast!

Põhiline on – mitte oodata konkreetseid tulemusi - silmaklappidega peas. Hakka jälgima positiivseid nihkeid, aga miks ka mitte suuremaid muutusi Sinu või Su ümbritsevate elus.

 

 

P.S. Peale wäekümbluse peafaasi on võimalik saada veel osa ka järelkümblusest, mis toimub kaduneljapäeviti. Siin aga on tegemist individuaalse tööga ja sobiva sooritushekte leidmiseks on aega terve päev. Vali endale selleks sobivaim aeg ja lase tagasipöörduval wäelainel ennast taas hellitada. Toiming on sama mis peafaasis, ainult toimetada tuleb kohe algusest peale läbi sagedusala (muusika) mis oli peafaasi ajal kõigile ühine...

 

Siis veel ka seda, et enne wäeakna sulgumist, mis peale kaduneljapäevast järelkümblust, ära avalda kellelegi püramiidide numbreid – see on vajalik turvalisuse jaoks. Peale sooritust on aga just vaja tunda huvi - kellega sel korral koos samas sagedusalas toimetasid ja selleks siis tuleb ka avaldada oma grupi püramiidm nr.

Nii tutvud oma kaaslastega – mis äärmiselt vajalik. Kui üksi osalejal on vastutus vaid enda ees ja ta võib näiteks võtta asja ka lõdvemalt, siis tunda ennast olulise „hammasrattana“ ühtses mehhanismis - kohustab meid juba enamaks... :)

 

Valmistu kvanthüppeks, et põletada ASUM’i

negatiivse karma fooni ja muuta sellega enda

ning teiste käekäiku > edaspidises!

Pargi

Ikoon.jpg

 

NB! Selgema pildi saad - lugedes vähemalt sama menüüvaliku eelmistki artiklit ning heidad vahel pilgu ka menüüvalikule > TEATED